Home Case studies Dầu khí

Dầu khí

Cải thiện sự an toàn và kéo dài tuổi thọ các công trình biển của bạn trong lĩnh vực ngoài khơi với các giải pháp công nghiệp tiên tiến và trọn gói. Mở rộng một số dịch vụ liên kết bao gồm Phòng cháy chữa cháy, Cách nhiệt, Thanh tra, Giàn giáo và Sơn.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho các công trình ngoài khơi với khả năng tiết kiệm ngân sách và thời gian thông qua các sản phẩm cải tiến và các giải pháp hàng đầu thị trường để giải quyết những thách thức này.

Để tìm hiểu thêm về các dự án mà chúng tôi đã tham gia và các sản phẩm chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng, vui lòng xem bên dưới.

LNG Thi Vai 1MMTPA – PFP

Overview

INDUSTRY  : Oil and Gas


PROJECT   : LNG Thi Vai 1MMTPA – Passive Fire Protection 

CLIENT       :  PTSC / Samsung C&T


LOCATION : Ba Ria – Vung Tau Province

YEAR          : 2020


TYPE           : Fire proofing 

MATERIAL  : Carboline – Pyrocrete 

LNG Thi Vai 1MMTPA – PFP
5 (100%) 2 votes

Want to know more about this solution and discover how we can help you please get in touch on

+84 (254) 3577 450

or