HomeHỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống Quản lý Chất lượng

  1. Giới thiệu

Thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của Công ty Cổ phần kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mèo Đen) để có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển trong lĩnh vực hoạt động.

Những lợi ích tiềm năng để công ty triển khai thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 là:

  • Luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng theo các yêu cầu khách hàng và yêu cầu luật định liên quan;
  • Tạo điều kiện để nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
  • Giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
  • Khả năng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng quy định;
  1. Phạm vi áp dụng

Trên cơ sở xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài; các nhu cầu và mong đợi của các bên có quan tâm; hệ thống sản phẩm và dịch vụ hiện hành, Mèo Đen xác định phạm vi của HTQLCL cũng như hệ thống quản lý về An toàn – Sức khỏe nghể nghiệp và Môi trường như sau:

Địa điểm áp dụng: Trụ sở công ty, Kho, Xưởng gia công (Địa chỉ: đường số 6, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam) và các công trường thi công.

Dịch vu kinh doanh: Cách nhiệt, Giàn giáo, Sơn, Chống cháy thụ động và Vật liệu chịu lửa (điều khoản loại trừ 8.3. Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ của tiêu chuẩn ISO 9001:2015)

Đối tượng áp dụng: Nhân viên toàn Công ty.

Đối tượng được đánh giá giám sát hàng năm của tổ chức chứng nhận để cấp Giấy chứng nhận: Trụ sở công ty, Kho, Xưởng gia công và các công trường thi công.

Các hoạt động trong nước và quốc tế của Mèo Đen được tiến hành phù hợp với tất cả luật pháp địa phương ở các khu vực địa lý nơi chúng tôi làm việc và phù hợp với:

ISO 9001 – 2015: Quality Management

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
5 (100%) 5 votes