HomeHỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG

An toàn – Sức khỏe – Môi trường và Chất lượng dịch vụ là những giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mèo Đen). Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng sự mong đợi của Hệ thống quản lý nội bộ và các yêu cầu của Khách hàng. Ngoài việc tuân thủ, chúng tôi cam kết thực hiện cải tiến liên tục trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh quan trọng này.

Cam kết của lãnh đạo Công ty là thúc đẩy phát triển Hệ thống quản lý và nâng cao năng lực là những yếu tố cốt lõi của sự thành công, cung cấp nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Để đạt được điều đó, Mèo Đen sẽ luôn:

  • Cam kết ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường;
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các quy định khác liên quan;
  • Tuân thủ các quy trình và hướng dẫn đã được phê duyệt;
  • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;
  • Cung cấp các giải pháp sáng tạo;
  • Giám sát và cải thiện hệ thống quản lý liên tục;
  • Xây dựng một nền văn hóa tiêu biểu của công ty và tăng cường sáng kiến ​​trong công việc cho nhân viên;

Chính sách cam kết về An toàn và môi trường

ISO 45001 – 2018: Hệ Thống Quản Lý An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp

ISO 14001 – 2015: Hệ thống Quản lý Môi trường.

Chương trình đào tạo An toàn

Đào tạo là một trong những Quá trình quan trọng nhất trong Hệ thống quản lý của công ty Mèo Đen. Nó cung cấp cho nhân viên một cơ hội để tìm hiểu công việc của họ, mang lại những kiến thức quý giá để thực hiệc công việc một cách đúng đắn và an toàn.

Mọi nhân viên trong Công ty Mèo Đen sẽ được các lợi ích từ việc tham gia đào tạo về an toàn, sức khỏe và môi trường thông qua việc hạn chế được thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, giảm căng thẳng, và tinh thần làm việc cao hơn. Năng suất, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh sẽ tăng lên và tỷ lệ bồi thường lao động thấp hơn.

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức thực hiện và phù hợp với từng vị trí công việc, năng lực, thời gian và yêu cầu của nội bộ Công ty cũng như Khách hàng.

(Khóa đào tạo An toàn về giàn giáo – Hướng dẫn: Chủ tịch Công Ty Mèo Đen/ Chuyên gia về lĩnh vực giàn giáo)

(Khóa đào tạo Các vấn đề cơ bản trong công tác PCCC và CNCH – Hướng dẫn: Đồng chí Hòa – Đội CS PCCC và CNCH TP Vũng Tàu)

(Khóa đào tạo sơ cấp cứu – Hướng dẫn: Thầy Thắng – Công ty Huấn luyện LDT)

Giải thưởng An toàn

Với những mục tiêu và chính sách an toàn đã đề ra, Mèo Đen luôn cố gắng tuân thủ một cách đầy đủ và xuất sắc. Ở mỗi dự án, tinh thần làm việc an toàn của các nhân viên luôn được thực hiện và ghi nhận bởi khách hàng thông qua các bằng khen về an toàn. Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi sẽ luôn duy trì và thúc đẩy cải thiện Hệ thống An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG
5 (100%) 8 votes