HomeHệ thống Quản lý An toàn - Sức khỏe

Hệ thống Quản lý An toàn - Sức khỏe

Chính sách Sức khỏe, An toàn và Môi trường


Sức khỏe, an toàn, môi trường và chất lượng dịch vụ là những giá trị cốt lõi của Black Cat. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng sự mong đợi của các nhà quản lý, khách hàng và các tiêu chuẩn nội bộ của riêng chúng tôi. Ngoài việc tuân thủ, chúng tôi cam kết cải tiến liên tục trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh quan trọng này.

Cam kết lãnh đạo của Công ty là thúc đẩy phát triển hệ thống quản lý và năng lực cùng với sự cam kết của các nhân viên là những yếu tố cốt lõi của sự thành công và cung cấp nền tảng cho một tương lai phát triển mạnh mẽ.

Để đạt được điều đó, Black Cat sẽ luôn

  • Cam kết ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường
  • Tuân thủ các quy định, luật, quy tắc và quy định hiện hành
  • Tuân thủ các quy trình và hướng dẫn đã được phê duyệt
  • Đảm bảo kỳ vọng của khách hàng được đáp ứng
  • Cung cấp các giải pháp sáng tạo
  • Giám sát và cải thiện hệ thống quản lý liên tục
  • Xây dựng một nền văn hóa tiêu biểu của công ty và tăng cường sáng kiến ​​trong công việc cho nhân viên

> Chính sách cam kết về An toàn và môi trường

> ISO 45001 – 2018: Hệ Thống Quản Lý An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp

 

Chương trình đào tạo An toàn

Đào tạo là một trong những thành phần quan trọng nhất trong hệ thống quản lý an toàn của công ty Black Cat. Nó cho nhân viên một cơ hội để tìm hiểu công việc của họ, mang lại những ý tưởng mới vào nơi làm việc, thực hiệc công việc một cách đúng đắn và an toàn.

Mọi người trong công ty của Black Cat sẽ được hưởng lợi từ việc đào tạo về an toàn và sức khỏe thông qua việc hạn chế được thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, giảm căng thẳng, và tinh thần làm việc cao hơn. Năng suất, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh sẽ tăng lên và tỷ lệ bồi thường lao động thấp hơn.

Các loại đào tạo

  • Đào tạo định hướng nhân viên mới
  • Đào tạo tại công trường
  • Đào tạo định kỳ

  

Giải thưởng An toàn

Với những mục tiêu và chính sách an toàn đã đề ra, Mèo Đen luôn cố gắng tuân thủ một cách đầy đủ và xuất sắc. Ở mỗi dự án, tinh thần làm việc an toàn của các nhân viên luôn được thực hiện và ghi nhận bởi khách hàng thông qua các bằng khen về an toàn. Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi sẽ luôn duy trì và thúc đẩy cải thiện hệ thống sức khỏe – an toàn – môi trường ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Hệ thống Quản lý An toàn – Sức khỏe
5 (100%) 7 votes