I) HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – SỨC KHỎE – AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG TÍCH HỢP

Black Cat cam kết Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE) là những yêu cầu thiết yếu trong các hoạt động kinh doanh liên tục của mình và do đó, như một phần chức năng quản lý của mình, chúng tôi sẽ cố gắng như sau:

 • Đạt được sự tuân thủ hiệu quả với các yêu cầu pháp lý và luật định hiện hành của hệ thống QHSE cũng như cam kết bảo vệ môi trường và an toàn nơi làm việc.
 • Cải thiện Hệ thống quản lý QHSE thông qua đào tạo, quản lý rủi ro, phát triển tổ chức, đánh giá và xem xét thường xuyên.
 • Hướng tới sự xuất sắc của tổ chức về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi.

Chúng tôi xác định rằng các hoạt động của chúng tôi sẽ không có tác động bất lợi đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, nhân viên của nhà thầu phụ (nếu có), khách hàng, cộng đồng và môi trường. Hệ thống quản lý QHSE của chúng tôi là một hệ thống thống nhất của các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 và được công nhận bởi CÔNG TY TNHH DNV GL BUSINESS ASSURANCE VIỆT NAM và CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM.

 

 

II) PHẠM VI ÁP DỤNG

Trên cơ sở xem xét các vấn đề đối nội và đối ngoại; nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm; hệ thống sản phẩm và dịch vụ hiện tại, Black Cat xác định phạm vi của Hệ thống quản lý của Công ty như sau:

 • Địa điểm áp dụng: Trụ sở Công ty, Kho bãi, Nhà xưởng (Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam) và các công trường thi công.
 • Dịch vụ kinh doanh: Cung cấp dịch vụ cách nhiệt, giàn giáo, sơn, chống cháy thụ động và vật liệu chịu lửa.
 • Đối tượng áp dụng: Toàn thể nhân viên công ty

III) CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – SỨC KHỎE – AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG

Cam kết của lãnh đạo chúng tôi là thúc đẩy hệ thống quản lý mạnh mẽ cũng như năng lực và cam kết con người là yếu tố cốt lõi cho sự thành công của chúng tôi, cung cấp nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Để đạt được điều đó, Black Cat sẽ luôn

 • Cam kết ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường
 • Tuân thủ các quy tắc, luật, quy tắc và quy định hiện hành
 • Tuân thủ các quy trình và hướng dẫn đã được phê duyệt
 • Đảm bảo đáp ứng mong đợi của khách hàng
 • Cung cấp các giải pháp sáng tạo
 • Giám sát và cải tiến hệ thống quản lý liên tục
 • Xây dựng văn hóa đặc trưng của công ty và tăng tính chủ động trong công việc cho nhân viên
 • Chính sách Chất lượng – Sức khỏe – An toàn – Môi trường của Black Cat