Home Case studies Dầu khí

Dầu khí

Cải thiện sự an toàn và kéo dài tuổi thọ các công trình biển của bạn trong lĩnh vực ngoài khơi với các giải pháp công nghiệp tiên tiến và trọn gói. Mở rộng một số dịch vụ liên kết bao gồm Phòng cháy chữa cháy, Cách nhiệt, Thanh tra, Giàn giáo và Sơn.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho các công trình ngoài khơi với khả năng tiết kiệm ngân sách và thời gian thông qua các sản phẩm cải tiến và các giải pháp hàng đầu thị trường để giải quyết những thách thức này.

Để tìm hiểu thêm về các dự án mà chúng tôi đã tham gia và các sản phẩm chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng, vui lòng xem bên dưới.

Chân giàn nâng

Tổng quan

CÔNG NGHIỆP : Dầu khí


DỰ ÁN                : Chân giàn nâng

KHÁCH HÀNG  : FVS + QTS


ĐỊA ĐIỂM           : Cảng Sao Mai – Bến Đình

NĂM                   : 2013


LOẠI HÌNH         : Giàn giáo tuýp & cùm

VẬT LIỆU            : BS1139 / EN74

Để biết thêm về các giải pháp và tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, xin hãy liên lạc:

+84 (254) 3577 450

hoặc