Home Case studies Dầu khí

Dầu khí

Cải thiện sự an toàn và kéo dài tuổi thọ các công trình biển của bạn trong lĩnh vực ngoài khơi với các giải pháp công nghiệp tiên tiến và trọn gói. Mở rộng một số dịch vụ liên kết bao gồm Phòng cháy chữa cháy, Cách nhiệt, Thanh tra, Giàn giáo và Sơn.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho các công trình ngoài khơi với khả năng tiết kiệm ngân sách và thời gian thông qua các sản phẩm cải tiến và các giải pháp hàng đầu thị trường để giải quyết những thách thức này.

Để tìm hiểu thêm về các dự án mà chúng tôi đã tham gia và các sản phẩm chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng, vui lòng xem bên dưới.

Kho nổi FSO Biển Đông I

Tổng quan

CÔNG NGHIỆP : Dầu khí


DỰ ÁN                : Kho nổi FSO Biển Đông I

KHÁCH HÀNG  : PTSC POS


ĐỊA ĐIỂM           : Mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh

NĂM                   : 2018


LOẠI HÌNH         : Cách nhiệt Nóng (560 C)

VẬT LIỆU            : Rock Wool

Để biết thêm về các giải pháp và tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, xin hãy liên lạc:

+84 (254) 3577 450

hoặc