Cách âm

Tổng quan

Lý tưởng cho các cơ sở công nghiệp ồn ào, ứng dụng này được yêu cầu cho việc giảm thiểu các tác động xấu của âm thanh quá lớn. Dịch vụ các âm của chúng tôi có thể giúp bạn nâng cao môi trường làm việc được tốt hơn. Ứng dụng chính trong các tòa nhà, trung tâm, bệnh viên, thiết bị và hệ thống đường ống, nơi các hoạt động cùng lúc diễn ra tạo nên những tiếng ồn lớn.

Thích hợp với tường, sàn hoặc vách ngăn, vật liệu cách âm của chúng tôi hoạt động bằng cách hấp thụ tiếng ồn và ngăn chặn âm thanh tác động thoát ra ngoài các khu vực khác tại cơ sở của bạn. Mặc dù cách âm thường được áp dụng trong các bệnh viện, tòa nhà văn phòng, chúng tôi vẫn muốn sử dụng tất cả các loại vật liệu bông khoáng/ sợi thủy tinh/ superlon/ amarflex và các sản phẩm khác được chỉ định theo yêu cầu. Các hệ thông và sản phẩm của chúng tôi sẽ cách âm các vị trí cụ thể trong nhà máy để ngăn chặn tiếng ồn trong không khí và tuân thủ bất kỳ quy định trong xây dựng hay những yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng.

Đã làm việc trong ngành công nghiệp nhiều năm, đội ngũ thợ có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ phân tích nguồn gốc của tiếng ồn và cách âm theo yêu cầu. Trong trường hợp đối với lợi ích cao hơn, cách âm thường được hoàn thành để phù hợp với phần cách nhiệt phụ có liên quan  giúp bạn có được giá cả thấp hợn cho toàn bộ dự án.

Để biết thêm về các giải pháp và tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, xin hãy liên lạc:

+84 (254) 3577 450

hoặc