HomeNews

đào tạo giàn giáo

Khai Giảng Khóa Đào Tạo Giàn Giáo Bs1139 – CISRS

By admin . Tháng Năm 06, 2020

Black Cat thông báo lịch trình tổ chức đào tạo giàn giáo Quý 2/ 2020. Định kỳ mỗi Quý một lần, Black Cat Training tổ chức giảng dạy các khóa Đào Tạo Giàn giáo theo tiêu chuẩn Quốc tế, được chứng nhận bởi CISRS – Anh Quốc.