HomeNews

long sơn

Người Thái Chính Thức Sở Hữu 100% Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

By admin . Tháng Bảy 24, 2018

Công ty Siam Cement thuộc tập đoàn SCG của Thái Lan vừa thông báo đã ký hợp đồng với PetroVietnam để mua lại 29% cổ phần tại nhà máy hóa dầu Long Sơn. Giá trị của hợp đồng là 2.052 tỷ đồng, giao dịch dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018.