HomeNews

en74 class A

Giàn Giáo BS1139 EN74 Class A Và Class B

By admin . Tháng Năm 10, 2019

Tiêu chuẩn En74 là một tiêu chuẩn cho chỉ các khớp nối giàn giáo. Nó được sử dụng chủ yếu cho khớp nối đôi và xoay, cùm nối ống. Yêu cầu về cùm nối giàn giáo giống như BS1139, nhưng nó còn được phân loại thành EN74 Class A và Class B.