HomeNews

sme100

Black Cat Vinh Dự Nhận Giải Thưởng SME100 Asia

By admin . Tháng Mười Hai 29, 2020

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen vừa vinh dự đạt được Giải thưởng SME100 Châu Á – Doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhanh tại khu vực 2020 (SME100 – Fast Moving Companies 2020) do Tạp chí SME Châu Á trao tặng.